Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

|--- Dane teleadresowe

|--- Aktualności

Przetargi - ogłoszenia

|--- Podlegające ustawie

      |--- "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku"

      |--- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI SIEMCZYNO I NIWKA, GMINA CZAPLINEK

            |--- Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania z załącznikami.

      |--- Wiata i komunikacja dla części osadowej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

            |--- Odpowiedzi na pytania

      |--- WIATA I KOMUNIKACJA DLA CZĘŚCI OSADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOCIEŃCU

            |--- Oferty

      |--- WIATA I KOMUNIKACJA DLA CZĘŚCI OSADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOCIEŃCU

            |--- Odpowiedzi na pytania

      |--- "Pełnienie funkcji Nadzoru nad Projektem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo Wodnik II" - ZP.271.1.2021

            |--- Oferty

                  |--- Oferta nr 3

                  |--- Oferta nr 2

                  |--- Oferta nr 1

      |--- Nadzór Inwestorski nad Projektem pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II

            |--- Cofnięcie czynności unieważnienia postępowania do ogłoszenia o udzielnie zamówienia publicznego z dnia 27.01.2021r.

      |--- Budowa sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w m. Resko - Wodnik III

      |--- Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad Projektem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo " Wodnik II? - ZP.271.13.2020

      |--- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe" - ZP.271.14.2020

      |--- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe

      |--- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - ZP.271.11.2020

      |--- "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne" - ZP.271.10.2020

      |--- "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne" - ZP.271.8.2020, postępowanie III

            |--- "Zmiana terminu składania i otwarcia ofert"

      |--- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik" część ściekowa ZP.271.6.2020"

      |--- "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne" ZP.271.7.2020"

      |--- "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne" - ZP.271.5.2020, postępowanie II

      |--- "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne" ZP.271.4.2020"

      |--- "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne"

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik (część osadowa) ZP.271.2.2020

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik (część ściekowa) ZP.271.1.2020

            |--- Klucz publiczny i identyfikator postępowania

      |--- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik - część II osadowa" ZP.271.11.2019

            |--- ZMIANA SIWZ I SWK 23.10.2019r.

      |--- "Wodnik II" - Wierzchowo (ZP.271.10.2019)

      |--- Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik (ZP.271.9.2019)

      |--- "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III" (ZP.271.8.2019).

      |--- "Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik"

            |--- Zmiana ogłoszenia, zmiana SIWZ, zmiana załączników 6 i 7 z dnia 22.08.2019 r.

      |--- Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna ? Wodnik III (ZP.271.6.2019)

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik (ZP.271.5.2019)

      |--- Wierzchowo - "Wodnik II" ZP.271.4.2019

      |--- "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III" "Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej - Wodnik III" "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II" "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III"

      |--- Wykonanie robót budowlanych w Wierzchowie - Wodnik II, Szuwarek

            |--- SIWZ i załączniki

      |--- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektami pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II", "Przebudowa sieci wodociągowej w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III"

            |--- Pytania i odpowiedzi

      |--- Wykonanie robót budowlanych Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek.

            |--- Zapytania i odpowiedzi

            |--- Zmiana SIWZ i Załącznik nr 2

            |--- Odpowiedź na pytanie II z dnia 05.02.2019 r.

            |--- Pozwolenie na budowę

            |--- Odpowiedź na pytanie z dnia 05.02.2019 r.

            |--- SIWZ 04.02.2019 r.

            |--- Odpowiedź na pytanie z dnia 01.02.2019 r.

            |--- Odpowiedź na pytanie z dnia 31.01.2019 r,

            |--- Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia i SIWZ z dnia 30.01.2019 r.

            |--- Zmiana SIWZ i ogłoszenia

            |--- Załącznik nr 5

            |--- Załącznik nr 7

      |--- Wykonanie usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektami. Pn. Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek

            |--- Zapytania i odpowiedzi

      |--- Zamówienie z wolnej ręki Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektem pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik ZP.271.9.2018

            |--- Dokumenty do pobrania

            |--- Zawiadomienia

            |--- Zmiana SIWZ

            |--- Decyzje oczyszczalnia Złocieniec

            |--- Zmiana ogłoszenia

      |--- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI pn. "Usunięcia i utylizacji osadów ze zbiornika nr 11,12 w ramach projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

      |--- Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych - awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku. (numer referencyjny ZP.271.7.2018)

      |--- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek."

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik

            |--- Załączniki

      |--- "Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych - awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku." ZP.271.4.2018

            |--- Załączniki do SIWZ

      |--- Natura (zadanie nr 1, zadanie nr 7)

            |--- Dokumantacja do pobrania

      |--- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zaułek w Złocieńcu"

      |--- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI zadania nr 6 "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim" w ramach projektu pn. Gospodarka wodnościekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura

      |--- Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu uszczelnienia przerw dylatacyjnych oraz mikropęknięć na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych - awaryjny osadnik wtórny) i na 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

      |--- Natura (zad.Nr 3; zad.Nr 5; zad.Nr 6; zad.Nr 7)

      |--- "Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Natura" - postępowanie II

      |--- Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Natura

      |--- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektem pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie - Natura"

      |--- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II

      |--- Natura

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik

            |--- Załączniki

            |--- Przedmiar robót

            |--- STWIORB

      |--- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik", "Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik", " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" - ponowne postępowanie

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim- Wodnik

            |--- SIWZ

      |--- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik

      |--- Wstępne ogłoszenie informacyjne - Roboty budowlane

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Inżyniera Kontraktu - "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektami pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik","Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik","Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

            |--- Załączniki

            |--- Zmieniony załącznik nr 6

      |--- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik (znak postępowania ZP.271.1.2015)

      |--- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik

      |--- Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II kontrakt nr 7 i 9

            |--- Skompresowane załączniki z 17.11.2014 r.

            |--- Kontrakt nr 7 Łobez Projekt Niepdległości,Sikorskiego, Sienkiewicza i Cicha

            |--- Dokumentacja - Kontrakt nr 9 Resko

                  |--- STWiOR

                  |--- Przedmiar

                  |--- Projekt

                        |--- TOM3 PROJEKT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

                        |--- TOM2 ZASILENIE PRZEPOMPOWNI PG

                        |--- TOM1 PROJEKT INSTALACYJNY

                              |--- Rysunki

                              |--- Załączniki techniczne

                              |--- Uprawnienia zawodowe

                              |--- 4.dokumenty formalne

                                    |--- WTP kanalizacja

                                    |--- Decyzja lokalizacyjna

            |--- Dokumentacja - Kontrakt nr 7 Łobez

                  |--- Przedmiar

            |--- Załączniki

            |--- Decyzje zarządców dróg, warunki odtworzenia niawierzchni oraz warunki operatora sieci

            |--- Kosztorysy

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu

            |--- SIWZ

      |--- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik

      |--- Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - \"Wodnik\"

            |--- Zapytania i odpowiedzi 01.10.2014 r.

            |--- Zmiana SIWZ 01.10.2014 r.

            |--- Zmiana ogłoszenia 02.10.2014 r.

            |--- Zmiana SIWZ 06.10.2014 r.

            |--- Zmiana ogłoszenia 06.10.2014 r.

            |--- Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 06.10.2014 r.

            |--- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.11.2014 r.

      |--- Ogłoszenie o dialogu technicznym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków

            |--- Ogłoszenie o dialogu technicznym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

            |--- Ogłoszenie o dialogu technicznym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku

      |--- Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - kontrakt nr 14- uzupełnienie o roboty odtworzeniowe ul. Podgórna, 73-150 Łobez.

      |--- Zaprojektowanie i wybudowanie w PBOŚ w gminach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ZP.271.2.2013

            |--- Pozwolenia wodnoprawne

            |--- Załączniki

            |--- Gmina Drawsko Pomorskie

                  |--- Mapy zasadnicze

                        |--- Zbrojewo

                        |--- Zagozd

                        |--- Rydzewo

                        |--- Łabędzie

                        |--- Gajewko

                  |--- Opinie geotechniczne

                        |--- Zbrojewo

                        |--- Zagozd

                        |--- Rydzewo

                        |--- Łabędzie

                        |--- Gajewko

            |--- Gmina Łobez

                  |--- Mapy zasadnicze

                        |--- Łobez

                              |--- Strumykowa Łobez

                  |--- Opinie geotechniczne

                        |--- Zagórzyce

                        |--- Trzeszczyna

                        |--- Tarnowo

                        |--- Przyborze

                        |--- Łobżany

                        |--- Łobez

                        |--- Kolonia Klępnica

                        |--- Byszewo

                        |--- Budziszcze

            |--- Gmina Resko

                  |--- Mapy zasadnicze

                        |--- Stołążek

                        |--- Stara Dobrzyca

                        |--- Sosnówko

                        |--- Sosnowo

                        |--- Siwkowice

                        |--- Policko

                        |--- Piaski

                        |--- Naćmierz

                        |--- Ługowina

                        |--- Łosośniczka

                        |--- Łagiweniki

                        |--- Lubien Dolny

                        |--- Komorowo

                        |--- Iglice

                        |--- Gardzin

                        |--- Dorowo

                  |--- Opinie geotechniczne

                        |--- Stołążek

                        |--- Stara Dobrzyca

                        |--- Sosnówko

                        |--- Sosnowo

                        |--- Siwkowice

                        |--- Policko

                        |--- Piaski

                        |--- Naćmierz

                        |--- Ługowina

                        |--- Łosośniczka

                        |--- Łagiweniki

                        |--- Lubien Dolny

                        |--- Komorowo

                        |--- Iglice

                        |--- Gardzin

                        |--- Dorowo

            |--- Gmina Wierzchowo

                  |--- Opinie geotechniczne

            |--- Gmina Złocieniec

                  |--- Opinie geotechniczne

            |--- Ogłoszenie z załącznikami - zip

      |--- Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II . ZP.271.3.2013/PL

            |--- Ogłoszenie i dokumentacja K2.zip

            |--- Drawsko Pomorskie ul. Kosynierów

            |--- Projekt budowlany-zakres starosty K 2

            |--- Projekt budowlany zakres wojewody K 2

            |--- Organizacja ruchu na czas budowy

                  |--- Projekt

                  |--- Opinie

            |--- Operat wodnoprawny

            |--- Mapy do celów projektowych

            |--- Dokumentacja geologiczna

      |--- Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - kontrakt nr 14 - uzupełnienie o roboty odtworzeniowe ul. Podgórna, 73-150 Łobez.

            |--- Projekt Drogowy (zawartość Projekt drogowy.zip)

      |--- Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w realizacji robót budowlanych.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 23.01.2014 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 05.03.2014 r.

      |--- Przetarg nieograniczony Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

            |--- Dokumentacja budowlana

                  |--- Dokumentacja budowlana Łobez

                  |--- Dokumentacja budowlana Resko

                  |--- Dokumentacja budowlana Lubieszewo

            |--- Warunki ogólne i szczególne kontraktu 2, 9, 18

            |--- Załączniki do SIWZ

            |--- SIWZ

            |--- Zmiana warunków ogólnych i szczególnych.

            |--- Ogłoszenie

            |--- Wstępne ogłoszenie informacyjne

            |--- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

            |--- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zawiadomienie z otwarcia ofert

            |--- Zapytania i odpowiedzi 05.04.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 02.04.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 28.03.2013 r.

            |--- Zmiana ogłoszenia 22.03.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 21.03.2013 r.

            |--- Zmiana SIWZ 20.03.2013 r.

            |--- Zmiana ogłoszenia 20.03.2013 r.

            |--- Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

            |--- Zmiana ogłoszenia 12.03.2013 r.

            |--- Zmiana SIWZ 08.03.2013 r.

            |--- Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 06.03.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 04.03.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 01.08.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 27.02.2013 r.

            |--- Zmiana SIWZ 22.02.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 21.02.2013 r.

            |--- Zmiana SIWZ 21.02.2013 r.

            |--- Zmiana ogłoszenia 21.02.2013

            |--- Zapytania i odpowiedzi 18.02.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 13.02.2013 r.

            |--- Zmiana SIWZ

            |--- Zapytania i odpowiedzi 05.02.2013 r.

            |--- Zmiana Ogłoszenia

            |--- Zmiana SIWZ

|--- Niepodlegające ustawie

      |--- Wykonanie "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii ZIT Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej"

      |--- Zakup i dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2023 roku

      |--- Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

      |--- Świadczenie stałej kompleksowej obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

      |--- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.:Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku.

      |--- Zakup i dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2022 roku.

      |--- Zakup i dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2022 rok. - Unieważniony.

      |--- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Siemczyno i Niwka, gmina Czaplinek".

      |--- Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

      |--- Obsługa bankowa budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2025r.

            |--- Zawiadomienie i zestawienie oceny ofert

      |--- Zakup, dostawa, instalacja, wdrożenie, serwis i utrzymanie programów finansowo- księgowego, budżetowego, płacowego i kadrowego na potrzeby Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

      |--- Zakup i dostawa nowego serwera wraz z UPS-em.

      |--- Zakup i dostawa nowego serwera wraz z UPS-em

      |--- Zakup i dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej na wiatę i komunikację dla części osadowej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu.

      |--- Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r

      |--- Zapytanie ofertowe - Nadzór autorski dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik

      |--- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

      |--- Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach Wojska polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej - Wodnik III (ZP.271.9.2020)

      |--- "Zakup i dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku"

      |--- Postępowanie II Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, na potrzeby Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (JST)

      |--- Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego

      |--- Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

      |--- Wyprodukowanie (nagranie i montaż) oraz emisja filmu promującego dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura".

      |--- Zakup i dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku.

      |--- Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

      |--- Wykonanie oraz dostawa kalendarzy na 2019 rok dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

      |--- Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie usługi opracowania studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków konkurs nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K04/18 dla projektu pod wspólną nazwą "Szuwarek"

      |--- "Zakup i dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku"

      |--- "Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r."

      |--- "Wynajem 1 szt. cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz z opcją faksu wraz z jego serwisem w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r."

      |--- "Wykonanie oraz dostawa kalendarzy na 2018 rok dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego"

      |--- "Wykonanie publikacji artykułów w gazecie dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego- Natura"

      |--- "Wykonanie usługi Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego"

      |--- Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu nad projektem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" w gminach Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Resko, Wierzchowo, Węgorzyno

      |--- Nadzór autorski dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu" i "Modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaułek- Orzeszkowej, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu"

      |--- Nadzór autorski dla zadania pn. " Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek - Natura".

      |--- Zakup i dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku

      |--- Nadzór autorski dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik

      |--- Nadzór autorski dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik

      |--- Nadzór autorski dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik

      |--- Zapytanie ofertowe - Wykonanie publikacji artykułów w gazecie dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Zakup i dostawa nowego serwera wraz z UPS-em oraz 2 sztuk laptopów.

      |--- Wykonywanie usługi opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno -ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

      |--- Wykonanie badań ścieków oczyszczonych przez akredytowane lub certyfikowane laboratorium dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Wykonywanie usługi opracowania studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu działanie 3.5 i działanie 3.6, dla projektów Wodnik II

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie map aglomeracji dla aglomeracji Czaplinek, aglomeracji Drawsko Pomorskie oraz aglomeracji Złocieniec.

      |--- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa Oczyszczalni Ścieków i sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku - Wodnik II"

      |--- Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z monitorem oraz oprogramowania dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wierzchowie - Wodnik II"

      |--- Zakup i dostawa ekspresów do kawy dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z monitorem dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Zapytanie ofertowe - \"Dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie do 31.12.2014 roku\"

      |--- Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego

      |--- Zapytanie ofertowe - Wykonanie kalendarza na 2014 rok wraz z dostawą dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

            |--- Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania 22.11.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 13.11.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 06.11.2013 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami na potrzeby Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji wodnoprawnych na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

            |--- Wybór najkorzystniejszej oferty 25.06.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 17.06.2013 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa 3 sztuk wyświetlaczy tekstowych na potrzeby Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

            |--- Wybór najkorzytstniejsze oferty

      |--- Zapytanie ofertowe -\" Opracowanie oraz wykonanie biznesplanu w ramach projektu pn. \"Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków\".

            |--- Wybór najkorzystniejszej oferty

      |--- Zakup i dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie do 31.12.2013 roku

            |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.04.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 27.03.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 26.03.2013 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Wykonanie badań geologicznych na terenie Gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn. ?Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków?

            |--- II Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.03.2013 r.

            |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Zapytania i odpowiedzi 04.03.2013 r.

            |--- Zapytania i odpowiedzi 01.03.2013 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa macierzy wraz z dyskami na potrzeby Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

            |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.03.2013 r.

            |--- Zakup i dostawa macierzy wraz z dyskami na potrzeby Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

      |--- Zapytanie ofertowe - Publikacja artykułów prasowych promujących projekt pn Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi w okresie 2013-2015.

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

Finanse Związku

|--- Dochody

      |--- 2010

      |--- 2011

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Wydatki

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Sprawozdawczość

      |--- Sprawozdania

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

                  |--- Sprawozdania finansowe za 2022

                  |--- Sprawozdania 2022 r. IV kwartał.

                  |--- Sprawozdania 2022 r. III kwartał.

                  |--- Sprawozdania 2022 r. II kwartał.

            |--- 2021

                  |--- Sprawozdania finansowe za 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

                  |--- Bilanse za 2019 r.

            |--- 2018

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

            |--- 2010

      |--- Informacje kwartalne

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

                  |--- Informacja za IV kwartał

                  |--- Informacja za III kwartał

                  |--- Informacja za II kwartał

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

                  |--- Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 r.

            |--- 2011

            |--- 2010

|--- Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Informacje roczne

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Majątek ZZSC

Konsultacje społeczne

|--- Ogłoszenia o konsultacjach

      |--- Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT

Informacje

|--- Zamówienia publiczne

Struktura Organizacyjna

|--- Zgromadzenie

|--- Zarząd Związku

|--- Komisja Rewizyjna

|--- Biuro Związku

Akty prawne

|--- Statut Związku

|--- Uchwały Zgromadzenia

      |--- Kadencja 2018 - 2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

|--- Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

|--- Uchwały Zarządu

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Opinie RIO

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

Nabór pracowników

|--- Ogłoszenia o naborze

      |--- Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych

      |--- Nabór na stanowisko podinspektora ds. rozliczeń i płatności

      |--- Specjalista ds. zamówień publicznych ZMiGPD

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

      |--- Nabór na wolne stanowisko nieurzędnicze - Serwisant - Kontroler przydomowych oczyszczalni ścieków

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. technicznych

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. finansowych

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. rozliczeń i płatności

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inżynier Koordynator

Ochrona danych osoboych

|--- Administrator danych zgromadzonych w Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

|--- Inspektor ochrony danych

|--- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych